TASDİK HİZMETLERİ

-Kurumlar ve Gelir Vergisi Tasdik Raporları

-KDV İadesi ve ÖTV Tasdik Raporları

-Sermaye Artışının tespiti, İç kaynakların Sermayeye İlavesi, Öz Sermaye Tespiti ve Tasdik Raporları

-Yatırım İndirimi Tasdik Raporları

-Özel Kanunlar Gereği İstenen ve Yeminli Mali Müşavirlik Kapsamındaki Tasdik Raporları

-Özel Amaçlı Vergi  Raporları

-Özel Amaçlı Bağımsız  Denetim Raporları

-TÜBİTAK , Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği,Proje Harcama Ve Teyid Raporları

-Ar-Ge İstisnası Tasdik Raporları ve Diğer Teşvik, İstisna ve Muafiyet Raporları

-Dahilde İşleme İzin Belgesine Göre Yapılan Tecil Terkin İşlemleri Tasdiki

-İthalat Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Raporları

-Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri

-Diğer Tasdik İşlemleri ( İthalatçı Bilgi Formu, Kobi Beyannmesi Tasdiki, Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin Onaylanması, Yerli Katkı Oranı Tespit Raporu)

-Kamu İhale Tabliği Kapsamında Tesis Makine, Techizat ve Diğer Ekipman Tespitine İlişkin Rapor

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

-Şirketlerin Faaliyet Alanlarına Göre İlgili Kanunlar Göz Önünde Bulundurularak Muhasebe Sistemlerinin Kurulması

-Vergi ve Muhasebe İşlemleri Danışmanlığı

-TEKNOKENT, Serbest Bölge  Vergi  ve Muhasebe Danışmanlığı

-Kooperatif Kuruluş ve Muhasebe ve Vergi  İşlemleri Danışmanlığı

-Vergi İnceleme Süreçlerine Yönelik  Danışmanlık Hizmetleri

-Şirket Kuruluş İşlemleri, Yatırım Teşvik Belgesi Çıkarılması

-Vergi Davalarında  Danışmanlık Hizmetleri

-Vergi Kanunlarında Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgilendirme Hizmetleri

-Şirketlerin Aylık Olarak Muhasebe Kayıt ve İşlemlerinin Denetlenmesi ve Yapılan Yanlışlıkların Düzelttirilmesi

-Yabancı Sermayeye Yönelik  Müşavirlik Hizmetleri